YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

INSIDER MAGAZINE

MALİ GÜNDEM

Sirküler 2023/101

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında 22.09.2023 tarihli SGK Genel Yazısı Yayınlanmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2023/100

Gerçek Kişilerin Döviz Tevdiat ve Dövizli Katılım Fonu Hesapları ile Altın Hesabından TL Mevduat Hesabına Geçişi Hakkında Düzenleme Yapılmıştır [Devamı]

Sirküler 2023/099

2023 Yılı 2. Yarıyılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlanmıştır [Devamı

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimi ile değer yaratır...

Afetzedelere bağışlanacak konutların inşasında geçerli olan KDV istisnası hakkında "47 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023/25 sayılı “SGK Genelgesi” ile 01.07.-31.12.2023 döneminde uygulanacak "Asgari Ücret Desteği" ile ilgili usul ve esaslar açıklanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından finansal hesap bilgilerinin vergi konularında otomatik değişimine ilişkin "Rehber” ve "Broşür" güncellenerek, yayımlanmıştır.

Covid-19 önlemlerini ihlal edenlere kesilen idari para cezaları, ilgilisi tarafından 31.12.2024 tarihine kadar yapılacak başvuru ile iade edilebilecektir.

Vergi Sirküleri

"Local experience Global expertise"