KUTLAN & PARTNERS, vergi, finans ve muhasebe alanlarındaki tecrübesini müşterileriyle aşağıdaki konularda paylaşmaktadır:

1. Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

2. Türkiye’de Yatırım Yapmayı Planlayan Yabancı Firmalara Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

3. Şirket Kuruluşları Sistem ve Süreç Denetimleri.

Kurumsal finansman çerçevesinde sunulan hizmetler,

1. Şirket Satınalma & Birleşmeleri

2. Şirket Satış & Devirleri ile

3. Şirket Değerlemeleri olup

KUTLAN & PARTNERS Profesyonelleri 1952 yılından bu yana gelenekselleşen tecrübe ve birikimlerileri ile katma değer yaratmaktadırlar.

KUTLAN & PARTNERS olarak mali konulardaki  uzmanlığımızı, uzun süreli işbirliği, gizlilik ve kalite prensipleri çerçevesinde mükelleflerimizin mali ve idari kadrolarına nitelikli, ihtiyaca uygun ve mesleki yeterliliğe sahip profesyonelleri dahil etmek için sunuyoruz. ”

E. Kutlan

DENETİM

KURUMSAL FİNANSMAN

MALİ DANIŞMANLIK

Yerel ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülen mali tablo denetimleri çerçevesinde:

1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)

2. Diğer kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartları (HGB-US GAAP) ve

3. Uluslararası firmaların internal muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tabloların denetlenmesine 

ilişkin hizmetler ile mükelleflere katma değer yaratılmaktadır.

VERGİ

KUTLAN & PARTNERS, vergi ve mali mevzuat alanındaki yerel ve global tecrübesini gerçekçi ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

1. Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

2. Vergisel Hukuk Danışmanlığı 

3. Vergi ve Mali Mevzuat Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

4. Vergisel Uyuşmazlıklara Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

5. Diğer Tasdik Hizmetleri

(Sermayenin Ödendiğinin Tespiti, Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiği, Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti, Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiği, KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiği, Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiği, Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik İşlemleri).

İNSAN KAYNAKLARI