YAYINLAR

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimiyle değer yaratır...

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

Sirküler 2024/44

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Güncellenerek Uygulamaya Açılmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2024/43

2024 Yılı I. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Uygulanacak Kurlar [Devamı]

Sirküler 2024/42

Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 44,25’ten % 51,75’e Yükseltilmiştir [Devamı]

KONGRELER

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, 30 Nisan 2024 Salı günü sonuna kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken “Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ve “2024/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi” güncellenerek uygulamaya açılmıştır. Yapılan güncellemelerde dikkat çeken değişikliklerin başında 2024 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçici vergi beyanlarında tek düzen hesap planı kullanan mükellefler için cari döneme ilişkin bilanço bilgilerinin beyanının zorunlu hale getirilmesi gelmektedir. Bunun için "Ekler" kulakçığına "Bilanço" başlığı altına "Aktif" ve "Pasif" tabloları eklenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan "165 seri numaralı VUK Sirküleri" ile 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar için enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş, ayrıca uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır..