YAYINLAR

Vergi Sirküleri

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimiyle değer yaratır...

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

Sirküler 2024/58

Ülke Bazlı Rapor (CBCR) Bildirim Yükümlülüğünün Haziran Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gerekmektedir [Devamı]
  

Sirküler 2024/57

İhracat Bedellerinin T.C.M.B’ye Satışına İlişkin Zorunlu Uygulamadaki Oran %40’dan %30’a İndirilmiştir [Devamı]

Sirküler 2024/56

Defter Raporu Beratı Gönderiminin Yapılmamasına İlişkin GIB Duyurusu [Devamı]

KONGRELER

INSIDER MAGAZINE

Local experience Global expertise

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3. Maddesi uyarınca Yevmiye Defteri’nin kapanış onayının (tasdikinin) izleyen faaliyet döneminin 6. ayının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Buna göre normal hesap dönemine tabi mükellefler açısından kapanış onayının, en geç 1 Temmuz Pazartesi günü sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde onaylarını yasal süresi içinde yaptırmayan mükellefler, Türk Ticaret Kanunu'nun 562/1-c Maddesi gereğince 2024 yılı için 49.276,00 TL tutarında idari para cezasına muhatap olacaktır. Ayrıca kapanış onayı yapılmamış defterlerin ticari davalarda delil olarak kabul edilmeyeceği tabidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 65 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.

MALİ GÜNDEM