YAYINLAR

KONGRELER

INSIDER MAGAZINE

MALİ GÜNDEM

Sirküler 2023/128

Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 36,75’den % 41,75’e Yükseltilmiştir [Devamı]
  

Sirküler 2023/127

Yurtiçi Yerleşik Gerçek Kişilerin Döviz Tevdiat ve Dövizli Katılım Fonu Hesaplarından TL Mevduat ve Katılma Hesabına Geçişi için Düzenleme Yapılmıştır [Devamı]

Sirküler 2023/126

Yurtiçi Yerleşik Gerçek Kişilerin Altın Hesabından TL Mevduat Hesabına Geçişi için Düzenleme Yapılmıştır [Devamı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat Sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi işlemine yönelik olarak Mali İdare tarafından hazırlanan, "Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Sistemi Broşürü" güncellenerek, yayınlanmıştır.

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı, aylık %2,5’dan %3,5’a yükseltilmiştir.

Sadece elektrikle çalışan ve motor gücü 160kW’yi geçmeyen binek oto alımlarında %10 ÖTV oranına tabi matrah aralığı, 1.250.000 TL'den 1.450.000 TL'ye yükseltilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. Maddesinin (A) Fıkrası ve Geçici 33. Maddesi gereği 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik İdare tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı" revize edilmiştir.

Vergi Sirküleri

"Local experience Global expertise"

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimiyle değer yaratır...

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM