YAYINLAR

Vergi Sirküleri

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimiyle değer yaratır...

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

Sirküler 2024/60

1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden İstisna Yeni Çocuk Yardımı Tutarı [Devamı]
  

Sirküler 2024/59

1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı [Devamı]

Sirküler 2024/58

Ülke Bazlı Rapor (CBCR) Bildirim Yükümlülüğünün Haziran Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gerekmektedir [Devamı]

KONGRELER

INSIDER MAGAZINE

Local experience Global expertise

MALİ GÜNDEM

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca her yıl 1-20 Temmuz arası (yirmisi dahil) mali tatil olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda Mali Tatil Uygulaması bu yıl 2 Temmuz 2024 Salı günü başlayıp, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü sona erecektir. Mali tatilde uzayan sürelere ilişkin bilgilere "Vergi Takvimi" üzerinden ulaşılabilir.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksit ödeme dönemi başlamış olup, ödeme için son gün 31 Temmuz 2024 Çarşambadır.

2023 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme dönemi başlamış olup, ödemelerin en geç 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 65 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.