YAYINLAR

KONGRELER

INSIDER MAGAZINE

MALİ GÜNDEM

Sirküler 2024/36

50 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği Hakkında [Devamı]
  

Sirküler 2024/35

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatılmıştır [Devamı]

Sirküler 2024/34

31.12.2023 Tarihi İtibari ile Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Kurlar [Devamı] & [EK]

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan "165 seri numaralı VUK Sirküleri" ile 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar için enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş, ayrıca uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulamasına yönelik olarak 2023 yılı için T.C. Merkez Bankası tarafından daha önce % 52,73 olarak açıklanan faiz oranı, % 53,11 olarak revize edilmiştir. Söz konusu orana,  (https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/tr) bağlantısından ulaşılabilir. 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanırken, bu bağlantıdan aktuel faiz oranının kontrol edilmesi gerekmektedir.

T.C. Merkez Bankası tarafından 32417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Tebliğ marifetiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesinin 7. Fıkrası gereği mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 48; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Vergi Sirküleri

"Local experience Global expertise"

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimiyle değer yaratır...

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM