YAYINLAR

Vergi Sirküleri

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimiyle değer yaratır...

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

Sirküler 2024/53

1 Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında [Devamı]
  

Sirküler 2024/52

Kanuni Faiz Oranı %9’dan %24’e Yükseltilmiştir [Devamı]

Sirküler 2024/51

Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5’dan %4,5’a Yükseltilmiştir [Devamı]

KONGRELER

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi levhaları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından en geç 31 Mayıs Cuma günü sonuna kadar "Internet Vergi Dairesinden” elektronik ortamda yazdırılacaktır. Bu esnada sistem tarafından verilecek onay kodu, vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Bu şekilde alınan vergi levhaları, yetkililer tarafından talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere mükellef tarafından yazdırılmış olarak hazır bulundurulacaktır.

2024 Yılı Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödeme dönemi başlamış olup, bahse konu yükümlülükler ilgilileri tarafından 31 Mayıs Cuma günü sonuna kadar yerine getirilebilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 65 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.

MALİ GÜNDEM