KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak ilan edilmiştir.

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamındaki kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 1 seri numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile 1 seri numaralı “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) İŞKUR’a başvuruda bulunmuş ve onay almış işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi,  31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sirküler 2020 / 131

İlave İstihdam Teşvikleri Hakkında [Devamı]
  

Sirküler 2020/130

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamının Teşviki Hakkında [Devamı

Sirküler 2020/129

7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Normalleşme Teşvikinin Uzatılması Hakkında [Devamı