KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 082

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 081

Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Amme Alacağının Tahsil Usulüne İlişkin Danıştay Kararı [Devamı] & [EK]

Sirküler 2019 / 080

İhracat Bedelinin Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Hakkında [Devamı]  & [EK]

"Local experience Global expertise"

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B, Sira No:12) yayımlanmış olup, Tebliğ uyarınca 01.01.2019 tarihi (bu tarih dâhil) ile 12.06.2019 tarihi (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanunun 30. Maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesine ilişkin "Sirküler Taslağı" hazırlanmıştır.

Türkiye ile Fransa arasında yürürlükte olan ikili sosyal güvenlik anlaşmasının uygulamasına yönelik olarak ikincil mevzuat kapsamında 2019/14 sayılı "SGK Genelgesi" yayımlanmıştır.