YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi Sirküleri

MALİ GÜNDEM

Sirküler 2023/066

Ek Kurumlar Vergisinin 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi İmkanı Getirilmiştir [Devamı]
  

Sirküler 2023/065

Ülke Bazlı Rapor (CBCR) Bildirim Yükümlülüğünün Haziran Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gerekmektedir [Devamı]

Sirküler 2023/064

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının GIB Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır [Devamı

KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübesi ve birikimi ile değer yaratır...

Ülke Bazlı Rapor (CBCR) Bildirim Yükümlülüğünün, haziran ayı sonuna kadar yerine getirilmesi gerekmektedir. Ülke Bazlı Raporlama Yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon EUR ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketler, kendileri ana merkez olmasalar dahi Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağı hususunu 30.06.2023 tarihine kadar Türk Maliyesi’ne bildirmekle yükümlüdür.

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan bazı başvuru, bildirim ve beyan süreleri 03.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bunlara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.