KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Ülke Bazlı Rapor için "Bildirim Formu"nun verilme süresi 30 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

Fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksek okullar ile özel okullarda 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına hükmedilmiştir.

2813 sayılı "Cumhurbaşkanı Kararı" ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerinde stopaj oranı % 20’den % 10’a  düşürülmüştür.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Sirküler 2020 / 115

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Döviz Gelirlerinin Beyanına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır [Devamı] & [EK]
  

Sirküler 2020/114

İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışına İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2020/113

1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler Hakkında (Tebliğ Seri No:4) [Devamı] & [EK]