KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin süreler, yeniden uzatılmıştır.

Değerli Konut Vergisi 1. Taksidinin, 1 Mart Pazartesi günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

7263 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca halen yürürlükte olan fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları, 17.01.2021 tarihinden başlanarak iki ay daha -yani 17 Mart 2021 tarihine kadar- uzatılmıştır.

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödemelerinin en geç 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yapılması gerekmektedir.

Sirküler 2021/030

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2021/029

35 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır [Devamı

Sirküler 2021/028

Türkiye’de Yerleşik Kişiler Tarafından Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisinin Türkiye’ye Getirilmesi Hakkında [Devamı]  & [EK]

Vergi Sirküleri