KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Ücret gizliliğinin korunması amacıyla sadece hizmet erbabına ödenen ücrete ilişkin yeni oluşturulan 1003b beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması imkanı getirilmiştir. 

"01.01.2020 Tarihinden İtibaren Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Gündelikler" ile "Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ile Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarı" belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit ödemeleri başlamış olup, mükelleflerin ödemelerini en geç 31.01.2020 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksit (son taksit), 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 16. taksit ve 7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak 2020 Cuma günüdür. 

Sirküler 2020 / 013

Çekin Karşılığının Tamamen veya Kısmen Bulunmaması Hakkında [Devamı]

Sirküler 2020/012

1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesi Hakkında 122 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır [Devamı] & [EK1] & [EK2]

Sirküler 2020/011

515 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır [Devamı]