KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 123

Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzni Almış Yabancılar Hakkında [Devamı

Sirküler 2019 / 122

Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır (309 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği) [Devamı]

Sirküler 2019 / 121

Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları Tarafından Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplarda Tevkifat Sorumululuğu ile Maliyet Bildirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır (308 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği) [Devamı]

"Local experience Global expertise"

Resmi Gazete'de yayımlanan "309 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği" ile “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması” açısından uygulamadan yararlanacak mükellefler, faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, bu kapsamdaki mükellefler için vergiye tabi kazancın hesaplanması, uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi ve uygulamadan çıkış hususları hakkında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilerek, Meclis’e iade edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporları"nın elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yayımlanan Teknik Kılavuz'a https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinden erişilebilir.