KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

7226 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmıştır. 

Konaklama Vergisinin yürürlük tarihi, 01.01.2021 tarihine ertelenmiştir.

İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneğine ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular Kataloğu" yayınlanmıştır.

2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine hükmedilmiştir.

31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile bunlara ilişkin tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler 2020 / 054

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu Değişmiştir [Devamı] & [EK1] & [EK2] & [EK3]
  

Sirküler 2020/053

Mükellefler Tarafından Mücbir Sebep Durumunun Sorgulanması Hakkında [Devamı]

Sirküler 2020/052

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatılmıştır [Devamı]