KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

Gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların internet ortamında satışında uygulanacak KDV oranı 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %18 olarak tespit edilmiştir.

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında reklam hizmeti verenlere yapılan ödemeler 01.01.2019 tarihinden itibaren tevkifat kapsamına alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini takip edebilmeleri amacıyla “2019 Yılı Vergi Takvimi” yayınlanmıştır.

"Muhtasar Beyanname ile SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulaması", 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir.

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 024

31.12.2018 Tarihi İtibari ile Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Kurlar [Devamı]

Sirküler 2019 / 023

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ile Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarı [Devamı]

Sirküler 2019 / 022

Sigaranın ÖTV Oranı %63’den %67’ye Yükseltilmiştir [Devamı

"Local experience Global expertise"