KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca halen yürürlükte olan fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları, 17.01.2021 tarihinden başlanarak iki ay daha -yani 17 Mart 2021 tarihine kadar- uzatılmıştır.

3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 7256 sayılı Kanun kapsamındaki vergi borçlarının yapılandırılması için 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar borcun takip edildiği vergi dairesine başvurulmasına ve ilk taksit ödemelerinin ise en geç 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yapılmasına hükmedilmiştir.

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamındaki kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 1 seri numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile 1 seri numaralı “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Sirküler 2021/011

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının GIB Sistemine Yüklenme Süresi 05.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2021/010

2021 Yılı İçin SGK Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları [Devamı] & [EK

Sirküler 2021/009

E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında GIB Duyurusu [Devamı] & [EK]

Vergi Sirküleri