KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Değerli Konut Vergisine ilişkin olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan ve değeri artan arsalar için "Değer Artış Payı" ihdas eden 7221 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun ile vergi sistemimize “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiş olup, uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla "517 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

7 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına geçiş tarihi 1 Mart 2020’ye ertelenmiştir. 

Sirküler 2020 / 030

7221 Sayılı Kanun Marifetiyle İhdas Edilen Değer Artış Payı Hakkında [Devamı]

Sirküler 2020/029

Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında (517 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) [Devamı]

Sirküler 2020/028

Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimi Hakkında [Devamı]