KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi Sirküleri

MALİ GÜNDEM

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak bilinen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" T.B.M.M.'ne sunulmuştur.

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 01.02.2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere 2.000 TL olarak belirlemiştir. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esasların Yayımlanması” konulu Kurul Kararı yayımlanmıştır.

Nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimine esas alınacak oran, T.C. Merkez Bankası tarafından 2022 Yılı için % 13,47 olarak yeniden belirlenmiştir.

Sirküler 2023/035

Kurumların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerini Taahütte Bulunmak Suretiyle Bankalara Satmaları Halinde Verilecek Döviz Dönüşüm Desteği Hakkında [Devamı]
  

Sirküler 2023/034

31.12.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Varlıkları da Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarına Tanınan Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır [Devamı]

Sirküler 2023/033

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde 2023 Yılı için Geçerli Hadler İlan Edilmiştir [Devamı