KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

İşten çıkarma yasağı, 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gelir vergisi mükellefleri, 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda verebilecektir. Geliri, sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyanlarını "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden yapabilir.

Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü; nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler 2021/032

Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği 17.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2021/031

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Süre Uzatımı Hakkında [Devamı

Sirküler 2021/030

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]

Vergi Sirküleri