KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 053

307 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 052

306 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 051

Uçak ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranı %4’e Düşürülmüştür [Devamı]

"Local experience Global expertise"

6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kapsamında yapılandırılan borçların 13. taksit ödemesi, 7020 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılandırılan borçların 11. taksit ödemesi ile 7143 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödemesi için son gün 1 Nisan 2019 Pazartesi'dir.

Yıllık gelir vergisi beyan dönemi başlamış olup, 2018 yılına ait gelir vergisi beyannamesi 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında verilecek, I. taksit 1 Nisan 2019 tarihine kadar, II. taksit ise 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenecektir.

1 No.lu KDV Beyannamesinde değişiklik yapılarak, "Matrah" kulakçığındaki "Diğer İşlemler" tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir.