KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi Sirküleri

MALİ GÜNDEM

Sirküler 2021/091

II. Geçici Vergi Dönemi İtibari ile Uygulanacak Kurlar [Devamı]
  

Sirküler 2021/090

Bazı KDV Oranları ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamındaki Bazı Stopaj Uygulamaları Hakkında [Devamı]

Sirküler 2021/089

Bir Yıldan Daha Eski Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı % 1’e Düşürülmüştür [Devamı]

Muhtelif vergi uygulamalarında çok sayıda değişiklik yapılmasını öngören “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sevk edilmiştir.

Danıştay 4. Dairesi E:2021/2647 sayılı ara kararı ile KDV iadesinde sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması şartını getiren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şarttır” hükmünün yürürlüğünü durdurmuştur.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kanun kapsamında yapılacak başvurular için 30.09.2021 tarihinde sona eren bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süresinin 1 Kasım 2021 Pazartesi gününe ertelenmesine hükmedilmiştir.