KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi Sirküleri

MALİ GÜNDEM

Mükellefler tarafından 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyunda Vergi Affı/Barışı olarak bilinen 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin "7438 sayılı Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2023 tarihleri arasında verilecektir.

Sirküler 2023/053

7440 Sayılı Kanun’a İlişkin Olarak Yayımlanan Tebliğler Hakkında [Devamı]
  

Sirküler 2023/052

EYT Kapsamında Emekli Olan Çalışanlara Ödenecek Kıdem Tazminatına İlişkin Kredi Garanti Fonu Desteği Hakkında [Devamı]

Sirküler 2023/051

Bankalardan Kredi Kullanan Tüzel Kişilere Döviz Pozisyonlarını Raporlama Yükümlülüğü Getirilmiştir [Devamı