KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

2813 sayılı "Cumhurbaşkanı Kararı" ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerinde stopaj oranı % 20’den % 10’a  düşürülmüştür.

2812 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bazı mal ve hizmet teslimlerine ilişkin KDV oranları 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere indirilmiştir.

2811 sayılı "Cumhurbaşkanı Kararı" ile sözleşme fesih yasağı ile ücretsiz izin uygulaması, 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

GEKAP usul ve esasları güncellenmiştir (Ek1Ek2).

E-İrsaliye uygulama kılavuzu güncellenmiştir (Ek1 & Ek2).

Sirküler 2020 / 100

Kambiyo Satışlarında Uygulanacak BSMV Oranı Hakkında (2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) [Devamı]
  

Sirküler 2020/099

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında SGK Duyurusu [Devamı]

Sirküler 2020/098

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği 1 Ay Daha Uzatılmıştır [Devamı]