KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi Sirküleri

MALİ GÜNDEM

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda yer alan bina ve arazi vergisinin kapsamına ilişkin açıklamaların yer aldığı "Emlak Vergisi Rehberi" yayınlanmıştır.

2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak teşekkül etmiştir.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit ödemeleri ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 12. taksit ödemeleri, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü itibariyle sona ermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi” güncellenerek, yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi" güncellenerek, yeniden yayınlanmıştır.

Sirküler 2022/108

2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Hakkında [Devamı]
  

Sirküler 2022/107

7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2022/106

Sigorta Priminden İstisna Edilen Yemek Bedeline İlişkin 2022/20 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır [Devamı