KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi Sirküleri

MALİ GÜNDEM

Sirküler 2021/086

Bazı Kazanç ve İratlara Tatbik Edilecek İndirimli Stopaj Uygulaması 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2021/085

TL Mevduat Faizleri ile Katılım Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarına İlişkin İndirimli Stopaj Uygulaması 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]

Sirküler 2021/084

Kira Ödemelerinde İndirimli Stopaj Uygulaması 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]

Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 79 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı emlak vergisine esas olacak bina metrekare maliyet bedelleri tespit edilmiştir.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kanun kapsamında yapılacak başvurular için 31.08.2021 tarihinde sona eren başvuru süresinin 30.09.2021 tarihine, 30.09.2021 tarihinde sona eren bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süresinin ise 31.10.2021 tarihine ertelenmesine hükmedilmiştir.

4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için 30.06.2021 tarihinde sona eren bildirim süresi 6 ay daha uzatılmış olup, bu kapsamda yapılacak bildirimler, mükellefler tarafından 31.12.2021 Cuma günü sonuna kadar yapılabilecektir.