KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

"Local experience Global expertise"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %23,73 olarak ilan edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan “6183 sayılı Kanunun 48/A Maddesine ilişkin Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri” başlıklı 2018/39 sayılı Genelge ile SGK primlerini süresinde ödeyemeyen uyumlu işverenlere, 12 ayı geçmeyen borçlarını taksitlendirme imkânı tanınmıştır.

"Muhtasar Beyanname ile SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulaması", 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler" ile ilgili olarak internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" Bölümü oluşturulmuştur.

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2018 / 127

7143 sayılı Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır [Devamı]

Sirküler 2018 / 126

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere Tatbik Edilecek Damga Vergisi Hakkında (22 Sayılı Damga Vergisi Sirküleri) [Devamı]

Sirküler 2018 / 125

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli Sözleşmelere İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapılmıştır [Devamı