KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

7162 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Yeni nesil ÖKC kullanan mükellefler tarafından Günlük Kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgilerin bildirimine ilişkin "GIB Duyurusu" yayınlanmış olup, mükelleflerin gerekli sistemsel düzenlemeleri ocak ayı sonuna kadar yapmaları gerekmektedir.

7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Nakit sermaye artışlarıyla ilişkili faiz indirimi uygulamasında 2018 hesap dönemi için TCMB tarafından en son açıklanan %27,04 oranı dikkate alınacaktır.

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 037

KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 036

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Yayımlanmıştır (718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) [Devamı]

Sirküler 2019 / 035

2018 Yılında Uygulanan Gündeliklerin 2019 Yılında da Değişmeden Uygulanması Hakkında 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı [Devamı

"Local experience Global expertise"