KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Sirküler 2021/065

Araç Muayenelerine Getirilen Affa İlişkin 1 Seri Numaralı 7326 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 6. Fıkrasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2021/064

1 Seri Numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır [Devamı

Sirküler 2021/063

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girmiştir [Devamı]

Vergi Sirküleri

OECD tarafından düzenlenen “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimi Standardı” uygulanmasına ilişkin "Rehber" Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmiştir.

Ülke bazlı raporların, ilgili mükellefler tarafından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda Maliye'ye gönderilmesi gerekmektedir.

7319 sayılı "Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması yürürlüğe girmiştir (18 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ).

İşten çıkarma yasağı, tamamen veya kısmi ücretsiz izin uygulaması ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

MALİ GÜNDEM