KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Yeni Varlık Barışı ile diğer bazı vergisel düzenlemeler içeren "Yeni Kanun Teklifi", T.B.M.M.'ne sunulmuştur.

41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2020 yılı III. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 olarak tespit edilmiştir.

Ülke Bazlı Rapor için "Bildirim Formu"nun verilme süresi 30 Ekim 2020 olarak belirlenmiş olup, bildirim için “İnternet Vergi Dairesi --> Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanı kullanıma açılmıştır. Ülke bazlı raporlamaya ilişkin “Bildirim Formu” gönderecek mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairelerinden “ÜBR” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. 

Fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2813 sayılı "Cumhurbaşkanı Kararı" ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerinde stopaj oranı % 20’den % 10’a  düşürülmüştür.

Sirküler 2020 / 124

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayınlanmıştır [Devamı] & [EK]
  

Sirküler 2020/123

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedelleri Hakkında [Devamı] & [EK

Sirküler 2020/122

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklik Hakkında [Devamı]