KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 102

VERBİS Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı

Sirküler 2019 / 101

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılması Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme 4 Mart 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 100

Sigara ve Bazı Tütün Mamullerinin Asgari Maktu ÖTV Tutarları Artırılmıştır [Devamı]

"Local experience Global expertise"

7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 7. taksit ödemesi, 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 14. taksit ödemesi ile 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 16. taksit ödemesi için son gün 30 Eylül 2019 Pazartesi’dir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hasılat esaslı kazanç uygulamasına yönelik olarak "308 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı" hazırlanmış olup, mezkur Tebliğ Taslağı ile uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin talepte bulunulması ve taleplerin değerlendirilmesi, vergiye tabi kazancın hesaplanması ve uygulamadan çıkmaya yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

75 seri numaralı "Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği" ile emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina m2 normal inşaat maliyet bedelleri tespit edilmiştir.