KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 120

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında [Devamı

Sirküler 2019 / 119

Bavul Ticaretinde Özel Faturanın Onayına İlişkin KDV Tebliği Yayımlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 118

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır [Devamı]

"Local experience Global expertise"

7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 8. Taksit, 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 15. Taksit, 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 17. Taksit ödemeleri başlamış olup, son ödeme tarihi 2 Aralık Pazartesi günüdür.

TÜİK tarafından açıklanan 2019/Eylül ayına ilişkin verilere göre Yİ-ÜFE’deki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,45 olarak gerçekleşmiş, son 36 aylık dönemde ise Genel Yİ-ÜFE %74,11 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 2019/3. Geçici Vergi Dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511)", "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)" ile "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)" Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.