KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 065

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılması Zorunluluğuna İlişkin 25.03.2019 Tarihli Düzenleme [Devamı]

Sirküler 2019 / 064

Plastik Poşetlerin Beyanı Hakkında (1 sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği) [Devamı]

Sirküler 2019 / 063

I. Geçici Vergi Dönemi İtibari ile Uygulanacak Kurlar [Devamı]

"Local experience Global expertise"

T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2019/4 sayılı Tebliğ ile TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %2,15, aylık azami gecikme faiz oranı %2,65; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,72, aylık azami gecikme faiz oranı %2,22 olarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 51 sayılı KVK Sirküleri ile I. Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 0,01 olmasına hükmedilmiştir.

1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2019 tarihinde başlamış olup, mükellefler beyannamelerini 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığıyla https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verecektir. Hesaplanan Kurumlar Vergisi, nisan ayının sonuna kadar anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenecektir.