KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 094

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yurt Dışından Alınacak Kredilere İlişkin Düzenleme Yapılmıştır [Devamı] & [EK]

Sirküler 2019 / 093

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Yayımlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 092

01.07.2019 Tarihinden İtibaren Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Gündelikler [Devamı]

"Local experience Global expertise"

"Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, T.B.M.M'ne sunulmuştur.

2019 yılı II. Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 olarak tespit edilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi ile 2018 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesinin en geç 31 Temmuz Çarşamba günü sonuna kadar yapılması gerekmektedir. 

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 15. taksit ödemesi, 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 13. taksit ödemesi ile 7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödemesi, 31 Temmuz Çarşamba günü sonuna kadar yapılabilecektir.