KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksit ödemesi ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödemeleri başlamış olup, bahse konu taksitlerin ödeme süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için elektronik ortamda iptal/itiraz taleplerinin oluşturulması ve bu taleplerin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlanmıştır.

İşten çıkarma yasağı, tamamen veya kısmi ücretsiz izin uygulaması ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sirküler 2021/046

2021 Yılı I. Geçici Vergi Dönemi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2021/045

Evde Üretilen Malların İnternetten Satışına İlişkin Vergi Muafiyeti ile Yurt Dışına Mal Satan Gerçek Kişiler İçin Geçerli İndirim Uygulaması Hakkında (314 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği) [Devamı

Sirküler 2021/044

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır [Devamı]

Vergi Sirküleri