KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Vergi Sirküleri

2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödeme dönemi başlamış olup, bahse konu vergiler mükellefleri tarafından 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir.

4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 7256 sayılı Kanun (Varlık Barışı Kanunu) kapsamında yapılacak başvurular için 30.06.2021 tarihinde sona eren bildirim süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Buna göre 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bildirimler, mükellefler tarafından 31.12.2021 Cuma günü sonuna kadar yapılabilecektir.

OECD tarafından düzenlenen “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimi Standardı” uygulanmasına ilişkin "Rehber" Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmiştir.

MALİ GÜNDEM

Sirküler 2021/076

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2021/075

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ile Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarı [Devamı]

Sirküler 2021/074

Uzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin Yayımlanan SGK Genel Yazısı Hakkında [Devamı] & [EK]