KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

30.09.2020 tarihine kadar sermaye şirketlerine getirilen kar dağıtım kısıtlamasına ilişkin "Tebliğ" yayınlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için 2019 yılı faaliyet raporlarının verilme tarihi ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporlarının verilme tarihi 30 Haziran 2020’ye kadar uzatılmıştır.

Emlak Vergisi 1. Taksit ödemeleri başlamış olup, vergi ödemesinin mayıs ayı sonuna kadar (bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi itibariyle 1 Haziran 2020'ye kadar) yapılması gerekmektedir.  Bilindiği üzere, Emlak Vergisi 2. Taksit ödemeleri Kasıma ayı sonuna kadar yapılacaktır.

Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler 2020 / 075

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Geçerli Olan İndirim Şartlarında 7194 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Hakkında 312 Seri Numaralı Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır [Devamı]
  

Sirküler 2020/074

7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelere İlişkin 311 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır [Devamı

Sirküler 2020/073

Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen 1 Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikaları İçin Uygulanan Stopaj Oranı Yüzde 15’e Yükseltilmiştir [Devamı