KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

over

MALİ GÜNDEM

Vergi Sirküleri

INSIDER MAGAZINE

Sirküler 2019 / 112

3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır [Devamı

Sirküler 2019 / 111

27 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır [Devamı]

Sirküler 2019 / 110

Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %19,50’den %18,25’e Düşürülmüştür [Devamı]

"Local experience Global expertise"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511)", "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)" ile "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)" Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan KVK-53/2019-3/Yatırım İndirimi–39 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2019 yılı III. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 olarak tespit edilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)" yayımlanmış olup, anılan Tebliğ uyarınca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesine" sahip olmayan kişiler, 03.10.2019 tarihini izleyen 12 aylık sürenin bitiminde istihdam edilemeyecektir.