KUTLAN & PARTNERS, 1952'den günümüze uzanan mali ve sektörel tecrübe ve birikimi ile değer yaratır...

YAYINLAR

KONGRELER

1952'DEN BUGÜNE MÜKELLEF ODAKLI YAKLAŞIM

INSIDER MAGAZINE

"Local experience Global expertise"

Sirküler 2022/092

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayımlanan Duyuru İle E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılmıştır [Devamı] & [EK]
  

Sirküler 2022/091

2022 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlanmıştır [Devamı] & [EK]

Sirküler 2022/090

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır [Devamı

Vergi Sirküleri

MALİ GÜNDEM

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 11. taksit ödeme süresi ile 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların 7. taksit ödeme süresi, 30 Eylül 2022 Cuma günü sona ermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "Yeni Varlık Barışı"na ilişkin "Rehber" ile "Soru-Cevap Broşürü" yayınlanmıştır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 81 seri numaralı "Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği" ile emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tespit edilmiştir.

31934 sayılı Resmi Gazete’de “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)” yayımlanmıştır.

Yeni Varlık Barışı düzenlemesine ilişkin açıklamaların yer aldığı “1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” yayımlanmıştır.